Monday, February 27, 2017

Fun and not so fun and to see the positive


Livet består av både roliga och tråkiga saker, Men det är väl just det som är livet. De senaste veckorna har kantats av många tråkiga saker så man får försöka ta tillvara de roliga för att hålla humöret uppe. Till de tråkiga hör en nära anhörigs död. Med det i perspektiv så kanske inte punkteringen på min cykel i fredags var så mycket att orda om. Även om jag tyckte att det var jobbigt att behöva dra cykeln med en massa kassar på på väldigt hala och isiga vägar i ca 7.5 kilometer. Nåja that’s life.
Life consists of both fun and sad stuff, but it's well precisely what is life. The last few weeks have been marked by some sad things so it is important to take advantage of the fun to keep your spirits up. As for the sad things is the sad death of a close one. With that perspective, maybe the flat tire on my bike last Friday was so much to talk about. Although I thought it was a pain to have to walk with the bike with a lot of bags on the very slippery and icy roads for about 7.5 kilometers. Well that's life.

Ni kan se hur det ser ut på vägarna och det är inte alla ställen det är sandat eller grus. Hade jag kunnat cykla hade dubbdäcken tagit det mesta.
You can see how it looks on the roads and it is not all places it is sanded or gravel. Had I been able to ride the bike the studded tires had taken most.

Till de roliga sakerna hör bland annat att jag efter att ha vänt ut och in på både lådor och skåp faktiskt hittade min charmpack av Tildatyger i lådan som stått på strykbrädan hela tiden. Nåja jag fick bra rensat och städat.
Likaså att jag faktiskt vann en tygpacke i en utlottning jag inte visste om.
For the fun things belong among other things, that after having turned inside out both drawers and cabinets actually found my charm pack of Tilda fabrics in the box which stood on the ironing board all the time. Well I got good order among my fabrics.
Likewise, I actually won a Charm pack in a draw I didn't know about.

Samt att tidningen Fat Quarter äntligen kom.
And that the quilt magazine Fat Quarter finally arrived.

En annan rolig sak är att jag efter workshopen jag var med på mässan börjat leka i mina Embroidery Software och hittat bra och effektiva saker både i Premier+ Ultra och Bernina Designer Plus V8. Så visst finns det positiva saker om man bara tänker efter.
Another funny thing is that after the workshop I attended at the Sewing Festival I’ve started playing in my Embroidery Software and found good and effective things both in the Premier+ Ultra and Bernina Designer Plus V8. So there are positive things if you just think about it.  

Saturday, February 25, 2017

Potholder ” All you need…” - 4

Nu är det dags att ta pusselbit nummer 2 och addera till den första ni fick i går. Idag tänkte jag nämligen visa hur ni syr de linjer vi gjorde igår. Mina tygbitar ligger redo.

Now is the time to take the piece of the puzzle number 2 and add to the first you had yesterday. Today I will show how you sew the lines we did yesterday. My fabric pieces are cut and ready to use.

1.    Det första vi ska göra är att ta fram en broderbåge som är 200x200 mm och spänna mellanlägg i den. Jag valde ett mjukt ”cut-away” mellanlägg.

2.    Därefter så placerar jag ett lager vadd som klarar värme och ovanpå det tyget som ska vara på ovansidan.
1.    The first thing we'll do is bring up a hoop which is 200 x 200 mm and hoop a stabilizer. I chose a soft "cut-away" stabilizer.
2.    Then I put a layer of batting that can withstand heat and on top of that  the fabric that will be on top.

3.   Första färgen som sys är den linje som går runt brodérytans område (200x200 mm).
3.    First color to be sewn is the line that goes around the embroidery area (200 x 200 mm).


4.    Därefter sys själva broderiet ”All you need”.

4.    Then the embroidery itself, "All you need", is stitched.

5.   När det är klart så tar jag brodérbågen från maskinen och klipper lite hoppstygn. Sedan placerar jag den tygbit jag har som är 200x200 mm i kvadraten som syns på baksidan. Här är lämpligt att använda limstift samt även några tejpbitar.

5.    Once finished I will take the hoop from the machine and cut some jump stitches. Then I place the piece of fabric I have that is 200x200 mm in the square that appears on the back. It is advisable to use glue stick and even a few pieces of tape.

6.    Nu ska den andra kvadraten som vi satte 5 mm från den första kvadratens kanter sys. Den kommer att fästa bakstycket på grytlappen. Eftersom jag även hade den tredje kvadraten i samma färg så kommer även sicksacken att sys.
6.    Now the second square we put 5 mm from the edges of the first square will be sewn. It will attach the back cover of the pot holder. Since I also had the third square of the same color the zigzag will also be sewn.

7.    Nu är faktiskt grytlappen klar. Det som återstår är att skära kanterna utanför sicksacken och däreftersy fast kantremsa och hängare. Det gör ni på valfritt sätt. Jag väljer att sy på maskin.

7.    Now the potholder is actually finished. What remains is to cut along the edges of the zigzag and then sew the binding and the hanger. You can make it the way you want. I choose to sew on the machine.

Trevlig present eller bara en färgklick i köket.

Nice gift or just a splash of color in the kitchen.

Friday, February 24, 2017

Potholder ” All you need…” – 3


Det vi nu ska göra är att lägga till 3 kvadrater runt vår design. Dessa kvadrater kommer att vara en som går runt brodérytans area, i detta fall 200x200 mm. Stygnen på denna kan vara lite längre, 4 mm. Sedan ska vi göra ytterligare en rektangel som syr ihop fram och bakstycke med vadden emellan. Den sista kommer att vara en sicksacklinje. Men vi börjar från början och stegen nedan avser Premier+ Embroidery Extra.

What we'll do is add 3 squares around our design. These squares will be one that goes around the embroidery area, in this case 200x200 mm. The stitches on this may be a bit longer, 4 mm. Then we'll make another rectangle that sew together the front and back with the batting in between. The last one will be a zigzag line. But let's start from the beginning and the steps below refer to Premier+ Embroidery Extra.

1.   Öppna Premier+ Embroidery Extra
2.   Sätt Hoop Size till 200x200 mm, detta görs i Change Hoop
3.    Öppna 18x18 cm designen i Premier+ Ultra Embroidery Extra
1.    Open Premier + Embroidery Extra
2.    Set Hoop Size to 200x200 mm, this is done in Change Hoop
3.    Open the 18x18 cm design in Premier + Ultra Embroidery Extra
4.    Gå till Border i menyraden
5.    Vi ska nu göra Running Stitch linjen runt arean om 200x200 mm. Designen är lite olika stor så vi kommer inte kunna göra det helt exakt men vi tar höjden som är ca 174 mm och då är skillnaden 26 mm till 200 mm. Därför kommer jag att sätta en Margin till 13 mm
6.    Vare sig Group eller Rounded Corners ska vara markerade
7.    Välj Running Stitch.
8.    Klicka på Options och sätt längden till 4 mm
9.    Tryck Apply
10.  Byt färg på den sista linjen. Nu ser ni att linjen är lite för stor på bredden men det ska vi justera


4.     Go to the Border menu bar
5.    We will now make the Running Stitch line around the area of 200x200 mm. The design is a bit different in size so we will not be able to do it quite accurately, but we take the height that is approximately 174 mm, and then the difference is of 26 mm to 200 mm. Therefore, I will put a Margin to 13 mm
6.    Neither Group nor Rounded Corners must be marked
7.    Select Running Stitch.
8.    Click Options and set the length to 4 mm
9.    Press Apply
10.  Change the color of the last line. Now you see that the line is a bit too large in width but we will adjust that

11. Gå till Home i menyraden och klicka först på Resize så hörnen blir blå   sedan på Modify Design.
11. Go to Home on the menu bar, click Resize so the corners turn blue then click Modify Design.

12. Ändra på måtten så de blir i det närmaste 200x200 mm. Du måste avmarkera Proportional. Om allt nu är centrerat ska hörnen var fyrkantiga. Du kan ev behöva klicka på Alignment - Center in Hoop
12. Change the dimensions, they should become nearly 200x200 mm. You must uncheck Proportional. If everything is now centered the corners will be square. You may possibly need to click Alignment - Center in Hoop

13. Gå till Border i menyraden. Den sista fyrkanten ska vara markerad.
14. Nu ska vi göra en Sätt Margin till -5 mm
15. Vare sig Group eller Rounded Corners ska vara markerade
16. Välj Running Stitch.
17. Klicka på Options och sätt längden till 2.5 mm
18. Tryck Apply
19. Byt färg på den sista linjen
13. Go to Border in the menu bar. The last square will be highlighted.
14. Now we'll set Margin to -5 mm
15. Neither Group nor Rounded Corners must be marked
16. Select Running Stitch.
17. Click Options and set the length to 2.5 mm
18. Press Apply
19. Change the color of the last line

20. Sätt Margin till 0 mm. Den kvadrat du nyss gjorde ska vara markerad.
21. Vare sig Group eller Rounded Corners ska vara markerade
22. Välj Motif Line.
23. Klicka på Options och Välj Husqvarna Viking – A1 Utility – Nr 14 - H: 5.0 W: 6.0
24. Tryck Apply
25. Gå nu till Home i menyraden
26. Tryck på Combine All
27. Gå till Modify i menyraden och se till att den linje som ligger längst ut och är i det närmaste 200x200 mm ligger först
28. Därefter så flyttar vi den kvadrat som ligger innanför till slutet
29. Slutligen flyttas sicksacklinjen till den sista platsen.
30. Spara designen som en vp4 design och exportera den sedan till valfritt broderiformat som din maskin syr i. I mitt fall blir det en vp3 design.
20. Set Margin to 0 mm. The square you just made should be highlighted.
21. Neither Group nor Rounded Corners must be marked
22. Select Motif Line.
23. Click on Options and select Husqvarna Viking - A1 Utility - No. 14 - H: 5.0 W: 6.0
24. Click Apply
25. Now go to Home in the menu bar
26. Press Combine All
27. Go to Modify in the menu bar and make sure the line is furthest out and is almost 200x200 mm is first
28. Then, we will move the square located inside the square surrounding the 200x200 mm area to the last position
29. Finally, move the zigzag line to the last place.
30. Save design as a vp4 design and export it to any embroidery format your machine sews in. In my case, it becomes a vp3 design.


Premier+ Ultra Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Thursday, February 23, 2017

Potholder ” All you need…” - 2


Jag tänkte att jag skulle visa er hur man enkelt kan göra en ”almost ITH” grytlapp som jag brukar kalla det. Almost=nästan för att det är ett moment man får göra ”traditionellt och i detta fall kantremsan. Men man skulle faktiskt kunna göra den helt ITH om man skippar kantremsan och lämnar en vändöppning. Men den varianten tar vi en annan gång. Jag kommer att gå igenom hur jag gör detta i Premier+ Ultra Embroidery Extra. Har ni andra Embroidery Software är jag säker på att ni kan göra liknande bara att det kan ske på andra sätt. Vi börjar med vad ni behöver för material för att göra en grytlapp som den jag gjort.

I thought I would show you how to easily make an "almost ITH" potholder as I call it. Almost because it is a step you must do "in a traditional way”, this case the binding. But one would actually be able to do it completely ITH if you skip the binding and leave a reversible opening. But that version we can go through another time. I will go through how I do this in the Premier+ Ultra Embroidery Extra. If you have other embroidery software, I am sure that you can do similar just like that it can be done in other ways. We start with what materials you need to do a potholder as I have done.

Vad behöver ni då:
Design: “All you need” från Stickbär – jag har valt storleken 18x18 cm men det ingår ju 5 olika storlekar.
Tyg till grytlappen: Bomullstyg, gärna lite tjockare. Jag har valt tyger från IKEA – det beigea tyget heter LENDA och baksidan är från en rulle – FINURLIG -  med tyglappar som är just 20x20 cm.
Tyg till kantremsan/binding+ hängare: Här halt jag valt ett lite tunnare bomullstyg från Tilda
Vadd: Värmetålig vadd avsedd för grytlappar.
Brodérbåge/Hoop: Jag har använt 200x200 mm Quilters Hoop
Embroidery Software: Jag har använt Premier+ Ultra Embroidery Extra
Mellanlägg, brodértråd och sytråd

What you need:
Design: All you needfrom Stickbär – I have chosen the size 18 x 18 cm, but it included 5 different sizes.
Fabric for the potholder: Cotton fabric, a little thicker. I chose fabrics from IKEA – the beige fabric is called LENDA and the back is from a roll - FINURLIG - with fabric pieces that are 20 x 20 cm.
Fabric for the binding + hanger: Here I selected a little thinner cotton fabric from Tilda
Batting: Heat resistant batting for potholders.
Sewing/Hoop: I have used the 200 x 200 mm Quilters Hoop
Embroidery Software: I have used Premier+ Ultra Embroidery Extra
Stabilizer, Embroidery thread and sewing thread

Wednesday, February 22, 2017

Potholder ” All you need…” - 1


”All you need….” är ett ganska sant uttryck. Denna Flower Power inspirerade grytlapp är gjord som ett ITH projekt i Premier+ Ultra Embroidery Extra.  Designen är ifrån Stickbär.
"All you need…." is a true statement. This Flower Power inspired pot holder is made like a ITH project in Premier+ Ultra Embroidery Extra. The design is from Stickbär.

Det är enkelt att utgå ifrån en design och göra den till en ITH design. Men det ska jag berätta om i nästa inlägg.

It's easy to take a design and make it into an ITH design. But I'll tell you more about that in the next post.


Tuesday, February 21, 2017

Sewing Festival – February 2017 - 6

Sista delen av min rapport från Syfestivalen. I denna del kommer jag visa många av de underbara garner och trikåtyger som fanns. Som jag inledde med så är garner fortfarande ”mega-stort”.
The last part of my report from Syfestivalen. In this part I will show many of the wonderful yarns and knitted fabrics that were available. As I started to say yarns still "mega-large".
Det är väldigt mycket ull både i form av riktig ull, som dessa…
It's very much wool both in terms of real wool, as these ...
Men även roliga regnbågsfärgade ullgarner.
But even fun rainbow-colored wool yarns.
Det finns tjocka garner
There are thick yarns
Växtfärgade garner
Plant dyed yarns
Men även massor av naturfärger – som jag tycker är så vackert
But also lots of natural colors - which I think is so beautiful
Det är kul när garnerna displays på ett fint sätt tycker jag.
It's fun when yarns are displayed in a nice way, I think.
Stickade kuddar – så fint.
Knitted pillows - so fine.
Men man kan också virka kuddar.
But you can also crochet pillows.
Eller varför inte skor – bedårande.
Or why not shoes - adorable.
Fårskinn kan pryda vantar.
Sheepskin can adorn gloves.
Det här var en rolig tröja – det ser ut som jag fått en väldigt konstig och suddig bild men det var faktiskt olika nyanser.
This was a funny sweater - it looks like I got a very strange and blurry picture but it was actually different shades.
Tygerna domineras stort av trikåtyger och med fördel ekologiska. Sunt och bra. Tyvärr var det väldigt mycket barntyger tycker jag så det blev faktiskt inget tyg för mig.
The fabrics are largely dominated by knitted fabrics and preferably organic. Healthy and good. Unfortunately, it was very much children's fabrics, I think that there was actually no fabric for me.
Jag tittade dock länge och väl på dessa lite tjockare stickade trikåtygerna som jag hade lite planer på att sy en poncho av men - nej det kändes inte 100% rätt även om jag tyckte de var snygga.
I looked, however long and hard about these little thicker knitted tricot fabrics I had some plans to sew a poncho of but - no, it did not feel 100% right although I thought they were good-looking.
Mycket svart och vitt
Much black and white
Men även pastellfärger
But also pastels
Vid Hemslöjdstorget hängde alla dessa väskor som fanns i en nyutkommen bok. Snyggt.
At the Handicraft Square hung all these bags that were found in a recent book. Neat.
Jag slutade dagen med att passera Bussler & Bussler som har långarmskviltning. Där såg jag en fantastisk elefant. Men hittade även några flaskor Mary Ellens Best Press som jag läst om på nätet – dyrt…. Men det kan vara kul att prova.
I ended the day by passing Bussler & Bussler who has a long arm quilting. There I saw an amazing elephant. But also found some bottles Mary Ellen Best press that I’d read about on the web - expensive .... But it can be fun to try.
Sen fick ett paket nålar som man kan numrera följa med hem. Ja det var väl det hela. Jag hoppas att ni tyckt det varit kul att följa med på Syfestivalen även om det naturligtvis är helt genom mina ögon.
Then I a packet of pins that you can number got to come home with me. Well that was all. I hope you thought it was fun to go on the Sewing Festival, although it is of course completely through my eyes.