Friday, March 31, 2017

Dare to be different – 1


Det är härligt att det är ljusare nu på kvällarna när man cyklar hem. Idag tog jag en annan väg hem och åkte förbi detta träd. Det är så annorlunda än alla andra träd för det växer nästan liggande ner. Tala om att våga vara annorlunda.
It's great that it is brighter now in the evenings when cycling home. Today I took a different route home and went past this tree. It is so different than all other trees it grows almost lying down. Talk about daring to be different.

Att göra saker annorlunda är också roligt när man skapar, exempelvis som med dessa knappar.

Doing things differently is also fun when creating, for example, like with these buttons.

Nu kanske ni inte tycker att dessa knappar är så annorlunda men vänta ska ni får se.

Now maybe you don't think these buttons are so different but wait you'll see.
Design from Stickbaer.de

Thursday, March 30, 2017

Whimsical Easter Table Runner - 3


Mittendelarna gör jag i Premier+ Create. Det är egentligen ganska enkelt. Först göre man en rektangel av Running Stitches runt båg området.
The middle parts I am doing in Premier+ Create. It is really quite simple. First, make a rectangle of Running Stitches around the hoop area.

Därefter kommer de två mittlinjer som vi talat om förut och vikten av att placera dem i korrekt ordning.  
Then comes the two centerlines as we talked about before, and the importance of placing them in the correct order.

Sedan en linje i mitten som i mitt fall var en dekorativ söm.
Then a line in the middle which in my case was a decorative seam. 

Därefter en rektangel runt bågens områden. Denna kan gärna vara gjord av Double Running Stitches, alternativt att man gör två running stitch rektanglar varav den ena är 2 mm mindre på bredden för att förstärka sidsömmarna. Denna syr fast baksidan.

Then a rectangle around the hoop area. This may well be made of Double Running Stitches, alternatively you can make two rectangles of which one is 2 mm less wide to strengthen the side seams. This sews the back.

Avslutningsvis ett quiltmönster som kan göras på vanligt sätt. Exempelvis ett par smala rektanglar.
Finally, a quilt pattern that can be made in a pattern of your choice. For example, a pair of narrow rectangles.

Tuesday, March 28, 2017

Shopping, planning and preparing....


Det är roligt att skapa och att blanda olika tekniker är jätteskoj. Därför gick jag förbi Panduro idag och inhandlade några fina papper i lite tunnare kartong.
It is fun to create and to mix different techniques is really fun. Therefore, I walked past Panduro today and bought some nice paper in a little thinner cardboard.

En flaska decoupagelim för textil. Min gamla var nog väldigt gammal för den luktade lite unket.
A bottle of decoupagelim for textile. My old one was probably very old for that smelled a bit musty.

Reflexmaterial ska bli en annan överraskning.
Reflective material to be another surprise.

Monday, March 27, 2017

Whimsical Easter Table Runner - 2

I min lilla aktivitet ”Påsksömnad” så bestämde jag mig för att göra en Påskinspirerad duk. Den skulle vara mycket Påsk och ha starka färger och jag ville bli glad när jag såg duken. Den blev verkligen över förväntan.
Jag tänkte berätta lite hur jag gick tillväga för att skapa de delar ITH som jag sedan sydde samman till en ”whimsical” Påskduk.
In my little activity "Easter Sewing" I decided to make an Easter Inspired table runner. It should be very Easter and have strong colors and I wanted to be happy when I looked at the table runner. It was really beyond expectations.
I am going to tell me how I went about creating the parts ITH, which I then sewed together into a "whimsical" Easter table runner.
I min Påskduk så kommer jag att arbeta med fyra delar som görs ITH (in-the-hoop). Två ytterdelar med broderier och två mittendelar som kommer att vara väldigt enkla patchworkdelar.
Att göra ytterdelarna gjorde jag väldigt enkelt i Premier+ Ultra Embroidery Software genom att använda mig av Quilt Block Wizard. Det sättet har jag beskrivit ett antal gånger på min blogg så sök på det ordet.
In my Easter table runner I will work with the four parts that are made ITH (in-the-hoop). Two outer parts with embroidery and two central parts that will be very simple patchwork pieces.
Making the outer parts, was very easy in the Premier+ Ultra Embroidery Software using the Quilt Block Wizard. The way I have described a number of times on my blog so search on that word.
Det som däremot kan vara lite svårt är att skapa de mittpartier som består av två tygbitar. Det man kan göra bort sig på är hur man placerar linjerna. Jag tänkte börja visa er hur man väldigt enkelt stygnsätter mittenpartiet.
However, what can be a bit difficult is to create the right center parts consisting of two pieces of fabric. The thing that makes it easy to fail is how to place the lines. I will start showing you how you very easy make the lines.

Det som är viktigt att tänka på är att lägga den söm som syr fast remsorna på rätt sida om placeringslinjen. Rätt placerad syns inte placerings linjen och i fel så syns den. Men hur ska det då vara?
It is important to keep in mind is to add the stitch sew the strips on the right side of the placement line. The right place is not visible placement line and wrong so visible it. But how will it be?
Jag ska visa er väldigt enkelt med några tygbitar. Här har jag först en placeringslinje.
I'll show you very easily with a few pieces of fabric. Here I have only one placement line.
Jag ska lägga en bit tyg ovanpå den med avigsidan upp och tanken är att jag sedan ska vika över den åt vänster.
Om jag då syr en söm till vänster om placeringslinjen så kan vi se vad som händer. Placeringslinjen syns.
I'll put a piece of fabric on top of it with the wrong side up and the idea is that I will then fold over on the left.
If I sew a seam to the left of the placement line we can see what happens. Placement line appears.
Om jag syr den till höger om placeringslinjen – så blir det som det ska vara, dvs. placeringslinjen täcks.
If I sew it to the right of the placement line - it will be as it should be, i.e. placement line is covered.
Detta är det man lurar sig på flest gånger.  Tanken är att mina två mittenpartier ska se ut så här. Hur man stygnsätter den i Premie+ Ultra ska jag visa er nästa gång.
This is the part where you make a mistake most times. The idea is that my two mainstream parties should look like this. How to put the stitches in the Premium + Ultra I'll show you next time.
Jag måste bara få avsluta och visa er några så fina vårbilder. Först mitt cykelprojekt – rengöring och byte av däck. Det gick så smidigt och lätt. Jag har ju gjort det här ett antal gånger nu 😊
I just have to finish and show you some so fine spring pictures. First, my bike project - cleaning and replacement of tires. It went so smoothly and easily. I've done this a number of times now 😊
Sedan de underbara, underbara blåsipporna som tittat fram.
Then the wonderful, wonderful anemones that have come.
Krokusarna är vackra de också.
Crocuses are lovely too.

Designs: from Fru Blomgren

Sunday, March 26, 2017

Whimsical Easter Table Runner - 1


I min lilla aktivitet ”Påsksömnad” så har jag nu gjort en lite rolig Påskduk. I min Påskduk har jag arbetat med fyra delar som görs ITH (in-the-hoop). Två ytterdelar med broderier och två mittendelar som kommer att vara väldigt enkla patchworkdelar. Jag har använt mig av Quilt Block Wizard i Premier+ Ultra för att infoga quiltmönster.

In my little activity "Easter sewing", I have now done a little funny Easter Table Runner. In my Easter Table Runner, I have worked with four parts made ITH (in-the-hoop). Two outer parts with embroidery and two middle parts that will be very simple patchwork parts. I have used Quilt Block Wizard in Premier+ Ultra to insert a quilt pattern.

Här kan man ju leka med färger – antingen traditionella eller ”out of the box” för att verkligen göra det personligt. Jag har valt det sistnämnda.

Here you can play with colors, either traditional or "out of the box" to really make it personal. I have chosen the latter.

Patworkdelarna har jag stygnsatt i Premier+ Ultra Createdelen där jag modifierat ett Motif för att göra det lite bredare.
The Patwork parts I have made in Premier+ Ultra Create where I modified a Motif to make it a little wider.

Broderierna är nydanande och väldigt ”whimisical” och de kan ni hitta här

The embroideries are innovative and very "whimisical" and they can be found here

Jag satte ihop de olika delarna som är gjorda som Quilt As You Go. Man kan sätt ihop delarna med band, remsor eller sy en täckande dekorativ satinsöm som jag gjort.

I put together the different parts that are made that Quilt As You Go. You can assemble the parts with tape, strips or sewing. You can assemble the parts with tape, strips or sewing a wide decorative satin stitch which is what I did.
Designs from FruBlomgren
Patchwork pieces made in Premier+ Ultra Embroidery Software
På Måndag länkar jag till Bambi Syr Visa och berätta

Soon, very soon…


Snart, väldigt snart kommer mitt Påskprojekt vara färdigt. Jag har satt på kantremsor och nu ska jag bara ta en kopp kaffe innan jag börjar sy fast dem. Sedan blir det cykelvård och däckbyte. Vädret kunde ju vara bättre – det är visserligen inget regn eller snö men det blåser väldigt kallt.

Soon, very soon, my Easter project will be completed. I have put on the binding and now I  will just have a cup of coffee before I start to sew them; then there will be bike care and tire change. The weather could be better – although it is not raining or snowing it blows very cold.

Saturday, March 25, 2017

My Easter sewing is progressing


Jag hittade mina cykeldäck och en hink med rengöringsprylar för cykeln. Så i morgon blir det cykelvård och däckbyte. Så jag är nöjd. Nöjd är jag också med hur mitt nya Påskprojekt fortskrider. Visst blir det fint. Ni känner väl igen tyget? Just precis, samma som jag sydde gardinerna av.
I found my bike tires and a bucket of cleaning gadgets for the cycle. So tomorrow it will be bike care and tire change. So I'm happy. I am also satisfied with how my new Easter project progresses. Sure it will be fine. Do you recognize the fabric? Exactly, same as I sewed the curtains out of.

Design from FruBlomgren

Saturday, sunshine and watercolor painting


Jag syr och broderar, solen skiner, ska strax åka och se om mina cykeldäck kommit in så jag kan byta till sommardäck. Jag vet inte varför men jag får känslan av att jag målar med vattenfärger 😊

I'm sewing and embroidering, the Sun is shining, I will go and see if my bike tires have come in so I can switch to summer tires. I don't know why but I get the feeling that I paint with water colors 😊

Friday, March 24, 2017

Easter 2017 - 4


Här är mitt färdiga Påskbroderi. Sådan mor sådan dotter – inte den traditionella hönan med blommig fjäderdräkt. Inte heller den traditionella kycklingen. Men ursöta och urcharmiga. Jag gillar verkligen out of the box.

Here is my finished Easter embroidery. Like mother like daughter - not the traditional chicken with floral plumage. Neither the traditional chicken. But cute and really charming.

Jag gjorde broderiet på min ITH grytlapp med kantiga hörn. Jätteenkelt att göra och jag har beskrivit hur man gör här. Det är också lite ”out of the box” – det vanliga vore att göra rundade görn eller helt 90 gradiga hörn, men sneda kantiga hörn… jag det är det som sätter det hela lite på sin spets.
I did the embroidery on my ITH Potholder with angular corners. Super easy to make and I have described how to do this here.  It is also a bit out of the box - normally one would do rounded corners or straight 90 degree corners, but angular corners ... that gives it that little extra.

Design from FruBlomgren