Sunday, January 28, 2018

A 150x240 mm hoop and ITH - 1

One of my first large hoops I could embroider in one piece in was the 150x240 mm hoop. Today there are much larger hoops but the fact is that you can cope quite well with it, although I think the 260x200 mm is quite perfect.
En av mina första stora bågar jag kunde brodera i ett stycke i var 150x240 mm bågen. Idag finns ju mycket större bågar men faktum är att man klarar sig ganska bra med den, även om jag tycker att 260x200 mm är ganska perfekt.

Det är ju inte så ofta jag syr jättestora broderier i alla fall. Nu tänkte jag att jag skulle visa hur ni kan göra en Mug Rug eller grytlapp eller bara en lite väggbonad i denna båge. Vad ni vill göra bestämmer ni lite mer tyg och typ av vadd. Ska det vara en grytlapp ska ni ju ha en värmetålig vadd medan om det är en liten väggbonad eller bara en liten Mug Rug så går polyestervadd bra.
It's not so often I sew really big embroideries anyway. Now I thought I would show how you can make a Mug Rug or potholder or just a little wall hanging in this hoop. What you want to do you is decided upon which fabric and type of batting you use. Should it be a potholder, you should of course have a heat resistant batting while if it is a small wall hanging or just a small Mug Rug polyester batting is just fine.

När man gör ITH (in-the-hoop broderier) så är det bra att börja tänka igenom processen – man gör en skiss på hur det ska vara. Sedan så tänker man i samma banor som om man skulle sy detta ”för hand” eller snarare ”manuellt” på en vanlig maskin.  Nu har jag valt ett ganska enkelt mönster – när man blir mer van kan man naturligtvis göra mer komplicerade mönster.

When you do ITH (in-the-hoop embroidery) It is good to start thinking through the process – you make a sketch of how it should be. Then you think in the same lines as if you would sew this "by hand" or rather "manually" on a regular sewing machine.  Now I have chosen a fairly simple pattern – when you become more accustomed you can of course make more complicated patterns.

Men hur ni ska göra ska jag visa i mitt nästa inlägg. Jag kommer att göra detta i Embrilliance – jag har alla moduler och kommer använda både Stitch Artist och de andra modulerna. Till detta projekt har jag använt samma tyger som I PROJEKTET JAG VISADE EN FÖRSTA DEL AV IGÅR.
But how you should do I'll show in my next blog post. I will do this in Embrilliance – I have all the modules and will use both Stitch Artist and the other modules. To this project I have used the same fabrics as in the project I SHOWED A FIRST PART OF YESTERDAY.

No comments:

Post a Comment