Saturday, January 13, 2018

Hygge - 2


Sometimes you see things in black and sometimes in white and sometimes in colors. Maybe a more accurate word for what I'm going to show here is "Monochrome" or why not "tone-in-tone".
I am going to continue sewing from the collection Lots of Hygge. This time it will be a coaster/mug rug. I did got MY EMBROIDERY FRAMES yesterday but have not had time to think about what to sew to frame in them yet. Have some plans – but if we put it this way: "The subject of admiration changes" 😊. Too much to choose from simply. Why is that you are never satisfied – if you have too little to choose from, it is not good and too much will also be a problem. Oh well a dear problem. But it might be easier than the way I solved the previous HYGGE DESIGNBut now I didn't really feel like sewing in different colors but I was thinking of sticking to the tone-in-tone scale. In this case gray. However, the text may remain in black.
Ibland ser man saker i svart och ibland i vitt och ibland i fĂ€rger. Kanske ett mer korrekt ord för det jag ska visa hĂ€r Ă€r ”Monochrome” eller varför inte ”ton-i-ton”.
Jag tĂ€nkte fortsĂ€tta sy frĂ„n kollektionen ”Lots of Hygge”. Denna gĂ„ng blir det en coaster/mug rug. Jag fick visserligen mina broderiramar i gĂ„r men de har jag inte hunnit tĂ€nka pĂ„ vad jag ska sy i Ă€nnu. Har vissa planer – men om vi uttrycker det sĂ„ hĂ€r: ”FöremĂ„let för beundran vĂ€xlar” 😊. För mycket att vĂ€lja pĂ„ helt enkelt. TĂ€nk att man aldrig ska vara nöjd – har man för lite att vĂ€lja pĂ„ Ă€r det inte bra och har man för mycket blir det ocksĂ„ ett problem. NĂ„ja ett kĂ€rt problem. Men det blir kanske lĂ€ttare Ă€n det ”utanför ramarna” jag löste mitt förra hyggeprojekt pĂ„Men nu kĂ€nde jag inte riktigt för att sy i olika fĂ€rger utan jag tĂ€nkte hĂ„lla mig till ton-i-ton skalan. I detta fall grĂ„tt. Texten fĂ„r dock vara kvar i svart.

Det finns olika sĂ€tt att göra detta pĂ„ antingen har man kanske en knapp pĂ„ broderimaskinen som gör att man kan ”hoppa över” alla fĂ€rgbyten. PĂ„ mina maskiner har jag en knap som stĂ„r STOP pĂ„. Om den lyser Ă€r fĂ€rgbytena pĂ„ och om den Ă€r slĂ€ckt Ă€r de av. Det man dock mĂ„ste tĂ€nka pĂ„ Ă€r att i och med att detta Ă€r en ITH design sĂ„ finns olika moment dĂ€r maskinen faktiskt ska stanna för att man ska lĂ€gga pĂ„ tyg eller klippa för att nĂ€mna nĂ„gra exempel. Detta innebĂ€r att man mĂ„ste vakta maskinen tills den kommer till texten som jag ville ha i en annan fĂ€rg och framför allt linjen som syr fast bakstycket. DĂ€r mĂ„ste man ha fĂ€rgbyten.
Man kan ju ocksÄ bara sy med en fÀrg och trycka igÄng maskinen vid varje fÀrgbyte utan att byta trÄd.
There are different ways to do this on either you may have a button on the embroidery machine that allows you to "skip" all the color changes. On my machines I have a button that says STOP. If it is lit, the color changes are on and if it is off, they are off. What you have to think about is that, with this being an ITH design, there are various elements where the machine should actually stop for you to put on fabric or cut to name a few examples. This means that you have to watch the machine until it comes to the text that you wanted in a different color and especially the line that sew the back cover. There you have to have color changes.
You can also just sew with one color and start the machine on each color change without changing the thread.

Eller sĂ„ kan man Ă€ndra fĂ€rger i sitt Embroidery Software. I Embrilliance Ă€r det vĂ€ldigt enkelt. Jag trycker pĂ„ + tecknet framför min design för att se alla ingĂ„ende delar. Sedan markerar jag de delar som ska ”fĂ€rgĂ€ndras”. Är det mĂ„nga i en följd markerar man den första och hĂ„ller sedan ner shift och markerar den sista. Enstaka markerar man genom att hĂ„lla ner ctrl och klicka pĂ„ det objektet.
Jag ser till att texten och linjen som syr bakstycket samt den sista satinlinjen inte Àr markerade. Jag vill inte att den av misstag ska blir insorterad och sys i nÄgon annan ordning. Man kan ju naturligtvis Àven behÄlla olika fÀrger pÄ placerings och tack down linjen men jag lÀgger tyg och vadd direkt pÄ mellanlÀgget frÄn början sÄ det spelar ingen roll.
DĂ€refter gĂ„r jag till Properties rutan dĂ€r fĂ€rgerna syns. Jag klickar pĂ„ den ruta som stĂ„r 1Color. Nu fĂ„r jag upp en rutan som heter Threads och dĂ€r kan jag vĂ€lja mellan Threads eller Palette. Skillnaden Ă€r att i Palettes fĂ„r du bara upp de fĂ€rger som redan ingĂ„r i broderiet. Nu Ă€r det bara att vĂ€lja en fĂ€rg och sĂ„ blir alla de delarna i den fĂ€rgen. Visst var det enkelt. Sen Ă€r det bara att spara designen. En sak till – innan du sparar sĂ„ vill du kanske försĂ€kra dig om att de linjer som bör vara Position och Material Ă€r det för att undvika att stygnen rensas bort. Bara en försiktighetsĂ„tgĂ€rd.
Nu ska jag sy min coaster sÄ fÄr ni se hur jag gjorde den i nÀsta inlÀgg.

Or you can change the colors in your Embroidery Software. In Embrilliance it is very simple. I press the + sign in front of my design to see all the constituent parts. Then I select the parts that should be "re-colored". If there are many in a row, you mark the first and then hold down SHIFT and mark the last one. Single select by holding down CTRL and clicking on that object.
I make sure that the text and line that sew the back cover and the last Satin line are not marked. I don't want them to be accidentally color sorted and sewn in any other order. You can of course keep the color changes on the position and tack down line, but as I put the batting and fabric directly on the stabilizer from start that doesn't matter to me.
Then I go to the Properties box where the colors are visible. I click on the box that says 1 Color. Now I get up a box called threads and there I can choose between threads or palette. The difference is that in palettes you just get up the colors that are already included in the embroidery. Now you just have to choose a color and so will be all those parts of that color. Sure it was simple. Then you just have to save the design. One more thing – before you save, you may want to make sure that the lines that should be Position and Material are set to such to prevent the stitches from being cleared. Only a precautionary measure.
Now I will sew my Coaster so you will see how I did it in the next part.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren “Lots of Hygge”
Fabric from IKEA 

No comments:

Post a Comment