Sunday, January 14, 2018

Hygge - 3


We continue with part 2 of the tutorial I started in my previous post about making a design monochrome. In this post I will also show you an alternative way to sew coasters and similar instead of using WSS (water soluble stabilizer) only.
Vi fortsätter med del 2 i ”tutorialen” som jag började i mitt förra inlägg om att göra en design i en enda färg. I det här inlägget visar jag dig också ett alternativt sätt att sy underlägg och liknande istället för att använda enbart WSS (water soluble stabilizer dvs. vattenlösligt mellanlägg) .

Här ser ni att jag plockat fram en 130x180 mm båge som redan tidigare varit spänd med rivbart mellanlägg. Jag har också limstift och bakplåtspapper av teflon för att förhindra kladd med limstiftet. Jag reparerar mellanlägget i bågen genom att klistra dit nya bitar av rivbart mellanlägg sen låter jag det torka.
Here you can see that I have picked up a 130x180 mm hoop that has already been taut with tear away stabilizer. I also have glue and baking sheet of Teflon to prevent smudging with the glue stick. I repair the stabilizer in the hoop by gluing on new pieces of tear away stabilizer then I let it dry.

Därefter lägger jag på polyestervadden som är ca 10 mm tjock och en bit linne tyg – direkt på mellanlägget.
Then I put on the polyester batting that is about 10 mm thick and a piece of linen fabric – directly on the stabilizer.

Nu syr jag alla ”färger” som i mitt fall nu enbart är grått ända till jag kommer till texten. Texten sys i svart.
Now I sew all the "colors" that in my case is now only grey until I get to the text. The text is sewn in black.

Därefter är det dags att lägga på baksidan. Nu tar jag bort bågen från maskinen. Jag lägger på ett halvt lager av polyester vadd. Jag river alltså isär vadden på mitten så den blir ca 5 mm. 
Then it's time to put on the back. Now I remove the hoop from the machine. I put on half a layer of polyester batting and a layer of fabric on the back. So I tear it apart the batting in the middle so it will be about 5 mm.

Därefter ett lager tyg på baksidan. Jag brukar först nåla från baksidan.
Then a layer fabric on the back. I usually first pin from the back.
Needles on back left
Needles on back removed
Därefter nålar jag från framsidan. När det är klart tar jag bort nålarna på baksidan.
Then I pin from the front side. When it's done, I remove the needles on the back.

Sen tillbaka till maskinen och nu sys sömmen som håller fast alla lager tyg och vadd. Denna färg är grå även om jag har en annan färg som visas i maskinen.
Then back to the machine and now the seam that fastens all the layers of fabric and batting. This color is gray even though I have a different color as shown in the machine.

När den sömmen är sydd så tar vi bort bågen från maskinen igen och nu ska vi klippa bort tyget och vadden längs den sydda linjen – både på fram- och baksidan.
When the seam is sewn, we remove the hoop from the machine again and now we will cut away the fabric and the batting along the sewn line – both on the front and on the back.

Därefter ska den avslutande satinsömmen sys. Nu klipper jag till några remsor eller så tar jag små bitar av den lite tjockare vattenlösliga plasten.
Then the closing satin seam is sewn. Now I cut some strips or I take small pieces of the slightly thicker water-soluble plastic.

Dessa lägger jag över kanterna på rundeln så förstärker vi det rivbara mellanlägget. Så där ser det ut och nu kan satinsömmen sys.
These I put over the edges of the roundel so we reinforce the tear away stabilizer. So this is how it looks and now can the satin seam can be sewn.

När det är klart tar man bort bågen från maskinen och nu är det bara att trycka ut rundeln ur mellanlägget.
When it is finished, remove the hoop from the machine and just press the roundel out of the stabilizer.

Därefter river vi bort plasten.
Then we tear off the plastic.

Som ni ser kan det bli lite ludd från polyestervadden kvar. Det beror på hur man klippt men det ska vi fixa enkelt.
As you can see, there may be a bit of fluff from Polyester batting left. It depends on how you cut but it should be easy to fix.

En lödtång som jag försiktigt drar längs kanten och så försvinner det.
A soldering iron that I gently pulls along the edge and it disappears.

Sen är det bara att stryka coastern så den blir slät. Snyggt eller hur?
Then it is just to press the coaster so it becomes smooth and flat. Neat right?

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren “Lots of Hygge”
Fabric from IKEA 

No comments:

Post a Comment