Thursday, January 18, 2018

Love, love, love - 3


In my last post in this tutorial I promised to give you some tips and tricks on how I made this Valentine Coasters, i.e. sewed it. Yesterday I gave you A SMALL “IN-BETWEEN” TIPS IN YESTERDAY’S BLOGPOST.
I mitt senaste inlägg i denna ”tutorial” lovade jag att ge er några tips och knep om hur jag skapade denna Valentine Coasters (underlägg), dvs hyr jag sydde den. Jag gav er ETT LITET "DÄREMELLAN" TIPS I GÅRDAGENS BLOGGPOST.

Jag började alltså med att spänna mellanlägg i en broderbåge som är 150x240 mm. Jag har även använt mig av en pre-made frame av teflon bakpapper.
I began, then, with hooping stabilizer in a hoop that is 150x240 mm. I have also used a pre-made frame of Teflon baking sheet.

Därefter lägger jag på ett lager polyestervadd
Then I put on a layer of polyester batting
Ovanpå det ett lager av billigt lakansväv.
On top of that a layer of cheap bed sheet.

På detta syr jag nu min basting frame för att fästa i bågen. Även om jag kommer att göra ett freestanding hjärta så vill jag ha bottenlagret slätt och spänt.
On this I now sew my basting frame to attach the fabric and batting to the hoop. Although I will make a freestanding heart I want to have the bottom layer smooth and taut.

Som ni kan se så syr denna basting frame även ut mittenmarkeringarna.
As you can see, this basting frame also sew out the middle marks.

Sedan är det dags för ett halvt lager polyestervadd. Det vill säger jag delar en bit mitt itu så blir det bara hälften så tjockt.
Then it's time for a half-layer batting. That is to say I splice a piece in half, this way it will be only half as thick.

Ovanpå det ett lager linnetyg.
On top of it a layer linen.

Därefter så sys den mittersta rundeln. Jag klipper rent ganska grov runt kanterna.
Then the middle roundel is sewn. I cut quite rough around the edges.

Därefter lägger jag på ett svartvitt tyg med elefanter.
Then I put on a black and white fabric with elephants.

Nu sys själva hjärtat. Det är både en yttre och inre linje som sys eftersom detta blir som en ram. När det är klart så tar jag bågen ur maskinen och klipper runt utsidan av hjärtat. Därefter så klipper jag försiktigt ut insidan. Om man tar en sprättare och gör ett litet snitt kommer man in med saxen och kan klippa ut hjärtat.
The heart is now sewn. It is both an outer and inner line that is sewn as this becomes like a frame. When it's finished, I take the hoop out of the machine and cut around the outside of the heart. Then I gently cut out the inside. If you take a seam ripper and make a small cut, you can cut out the heart with the scissors.

Jag har nu 2 fina hjärtan jag kan använda till applikationer.
I now have 2 nice hearts I can use for appliqués.

Sedan är det dags för text, fåglar och små hjärtan.

Then it's time for text, birds and the small hearts.

Avslutningsvis ska vi lägga på den andra halvan av den tunna vadden samt även ett lager bomullstyg på baksidan. Jag har använt samma lakansväv till detta.

Finally, we will put on the second half of the thin batting and also a layer of cotton fabric on the back. I have used the same bed sheet fabric for this.

När jag lägger på tyget på baksidan brukar jag börja med att sätta några nålar på baksidan för att sedan vända bågen och nåla ordentligt från framsidan. Sen tar jag naturligtvis bort nålarna på baksidan.
When I put the fabric on the back, I usually start by putting some needles on the back and then turn the hoop and pin firmly from the front. Then, of course, I remove the pins on the back.

Dags för den avslutande sömmen som syr samman alla lager. Därefter ska vi klippa tyget längs linjen på baksidan.
Time for the finishing seam that stitches all the layers together. Then we cut the fabric along the line on the back.

För att klippa framsidan börjar jag med att ta bort tråckelstygnen.
To cut the front, I begin by removing the basting stitches.

Sen är det bara att klippa längs den nyligen sydda linjen. Det viktiga är att klippa nära på tyget. Den eventuella vadd som kan bli kvar kan vi bränna bort på slutet. Nu ska satinsömmen sys och här gör jag som vanligt. Jag använder små remsor av den tjockare vattenlösliga plasten. Man kan naturligtvis ta små spillbitar också.
Then just cut along the newly sewn line. The important thing is to cut closely on the fabric. The possible batting that can be left can be burnt off at the end. Now the satin seam will be sewn and here I do as usual. I use small strips of the thicker plastic water-soluble stabilizer. You can of course take small scrap pieces too.

Remsorna ska läggas längs sömmen och enklast viker man den längs vägen.
The strips should be laid along the seam and the simplest is to fold it along the way.

Sen är det bara att sy.         Then just sew.


När allt är klart är det bara att trycka ut 
hjärtat och riva bort plasten.
When all is done, just push out the heart and tear away the plastic.

Finns några små rester av vadd kvar tar man och BRÄNNER BORT DEM MED EN LÖDKOLV. Akta fingrarna och tänk på var det lägger lödkolven!
If there are some small residues of batting left, TAKE A SOLDERING IRON AND BURN THEM AWAY. Be cautious of your fingers and think about where you puts the soldering iron!

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren VALENTINE, Love is in the air
Fabric from IKEA, Stoff & Stil and Tilda range.


No comments:

Post a Comment