Monday, January 1, 2018

Making a small Door Hanging with Text - 1

This year's first project will be a "door hanging". Yes I made that word up because I will hang it on a door. Otherwise, the right word would have been wall hanging. Actually, the purpose of this was to make a garden flag  but when I showed this to my husband he said that it is way too nice to hang outdoors. Well then it had to be a "door hanging".
Årets första projekt blir en ”dörrbonad”. Ja jag hittade på det ordet eftersom jag ska hänga den på en dörr. Annars skulle det rätta ordet varit vägg bonad. Egentligen var avsikten med denna att göra en trädgårdsflagga men när jag visade denna för min man sa han att den är alldeles för fin för att hänga utomhus. Nåväl så då fick det bli en ”dörrbonad”.
Till denna dörrbonad så har jag använt samma bordstablett som jag använde till min Halloween trädgårdsflagga, nämligen märit från IKEA.
To this "door hanging" I have used the same placemat that I used for my Halloween garden flag, namely märit from IKEA.
Sedan har jag använt en font med BX funktionalitet vilket gör att jag kan använda den i Embrilliance och skriva texten i ”flytande form” utan att behöva positionera varje bokstav.
Then I have used a font with the BX functionality which allows me to use it in Embrilliance and write the text as it is without having to position each letter.
Jag har också gjort så att jag fick bokstaven å som oftast inte finns i engelska alfabet. Nu finns ju inte ä och ö heller för den delen.
I have also made a fix so that I got the letter å which is usually not found in English alphabets. In Sweden we have the letters å, ä and ö.
Jag har också gjort en karta i Embrilliance och använt mig av X och Y koordinaterna för att kunna passa in de olika pappersmallarna jag skriver ut på rätt ställe i förhållande till mallen i Embrilliance. Kommer ni ihåg dem från skolan?
Sedan är denna bonad sydd i 3 sk hoopings. Så vill ni lära er lite olika tekniker – tips och trix så kommer ni få göra detta i de kommande inläggen. Jag kommer att göra allt detta i Embrilliance Software
I have also made a map in Embrilliance and used me of the X and Y coordinates to be able to match the paper templates I printed from my Software to match the "map" in Embrilliance. Do you remember them from school?
Then this is the “door hanging” is stitched in 3 so called hoopings. So if you want to learn some different techniques – tips and tricks, you will be able to do this in the forthcoming posts. I will do all this in Embrilliance Software.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren
Embroidery Software from Embrilliance
Font from Jolson Design – 684 Tickeld Pink
Placemat MÄRIT from IKEA
Quilt Fabrics from Tilda range

2 comments:

  1. Replies
    1. Thank you Marianne. Couldn't be anything else with that lovely design.

      Delete