Wednesday, January 3, 2018

Making a small Door Hanging with Text - 3


OK är ni redo för en liten ”matte lektion”? 😊 Skämt å sido. Detta med x och y koordinater var väl kanske inte det roligaste. Jag tyckte nog att ekvationer var betydligt roligare.
OK are you ready for a small "math lesson"? 😊 Just joking. This with x and y coordinates was probably not the funniest. I probably thought equations was much more fun.

Men kommer ni ihåg detta med X och Y i koordinatsystemet? Där vi har 4 delar och mittpunkten alltid är 0,0
Do you remember this with X and Y in the coordinate system? Where we have 4 parts and the center point is always 0.0

En enkel skiss:
Man utgår alltid från 0,0 och anger sedan +/- x , +/- y.
A simple sketch:
You always go from 0,0 and then enter +/- x, +/- y.

Här ser ni ett enkelt plustecken. I första bilden är den i origo dvs 0,0. Det är där mittpunkten på ett broderi hamnar när vi centrerar den i bågen.
Here you can see a plus sign. In the first image, it is in origo i.e. 0,0. That's where the middle of the embroidery goes - centered in the hoop.

Jag ändrar till  20,20, dvs x+20,y+20 så kommer den hamna här. Det stämmer bra med skissen ruta i gult. 
If I then type 20,20, i.e. x+20, y+20 then it will end up here. It goes well with the sketch box in yellow.Jag ändrar till -20,20, dvs x-20,y+20 så kommer den hamna här. Det stämmer bra med skissen ruta i lila.
If I then type 20,20, i.e. x +20 y,+20 then it will end up here. It goes well with the sketch box in purple.

Jag ändrar till -20,-20, dvs x-20,y-20 så kommer den hamna här. Det stämmer bra med skissen ruta i grönt.
I change to -20, -20, i.e. x-20, y-20 then it will end up here. It goes well with the sketch box in green.

Slutligen så ändrar jag till +20,-20, dvs x+20,y-20 så kommer den hamna här. Det stämmer bra med skissen ruta i orange.
Finally, I change to + 20, -20, i.e. x+20, y-20 and it will end up here. It goes well with the sketch box in orange.

Det var väl inte så svårt eller hur. Låt mig visa hur man enkelt kan infoga en alignment line och sedan med en copy/paste flytta den till motsatt position. När jag infogar linjen hamnar den i mitten av bågen – jämför center in hoop. Om jag nu vill flytta upp den ett par steg (nu har jag en väldigt liten båge men jag har markerat med en röd prick. Detta skulle vara 0,30 enligt X,Y. 

It was not that difficult, was it? Let me show you how to easily insert an alignment line and then with a copy / paste move it to the opposite position. As I insert the line, it ends up in the middle of the hoop - compare with center in hoop. If I now want to move it up a couple of steps (now I have a very small hoop but I have marked a red dot. This would be 0,30 according to X, Y.När jag försökt ändra en X,Y koordinat hände ingenting. Ett litet trix som jag ibland använder är att helt raka linjer kan vara svåra att flytta, så om man ändrar pyttelite i rotationen så går det lättare. Denna låg på -90.0 grader i rutan ”rotate by degree”. Men när jag ändrade till -90.1 grad - då gick det bra. Sedan kan man ju enkelt ändra tillbaka till 90.0 i rotationsrutan och man kommer då ha en perfekt rakt linje. men i detta fall så kommer inte den 10 dels graden spela någon roll. 

When I tried to change the X, Y coordinates nothing happened. A little trick that I sometimes use as straight lines can be difficult to move, so if you change a tiny bit in rotation, it will be easier. This was at -90.0 degrees in the "rotate by degree" box. But when I changed to - 90.1 degree - then it went well, then you can easily change back to 90.0 in the rotation box and you will have a perfect straight line, but in this case, the 10th degree will not matter.


Därefter är ett bara att göra en Copy/Paste och ändra till -30,0. Då kommer jag att ha en linje i exakt motsatt position.
Then one is just to do a Copy / Paste and change to -30.0. Then you will have a line in the exact opposite position.Vad har jag nu för nytta av detta undrar ni säkert 😊 Jo om man som jag nu kommer göra använda mig av en stor yta där jag positionerat mina designs. Jag kan vilja placera dem på exakt motsatt sida eller så vill jag bara kunna översätta de placeringar jag har på skärmen till tyget i fråga. Det ska jag visa nästa gång. Men det får vara nog med ”lektionen” idag så har ni lite tid att öva på detta, sedan så ”ritar vi kartan” i nästa avsnitt. 
What benefits are there with knowing you probably ask yourself? 😊Well, if I'm going to make use of a large surface where I’ve positioned my designs. I may want to place them on the exact opposite side or I just want to translate the placements I have on the screen to the fabric in question. I'll show you next time. I think we'll let this be enough for today so you can practice this and then we’ll "draw the map for the wall hanging/door hanging" in the next section.
Facts about designs/fabrics etc.:
Designs  fruBlomgren
Embroidery Software from Embrilliance
Font from Jolson Design – 684 Tickled Pink
Placemat MÄRIT from IKEA
Quilt Fabrics from Tilda range

No comments:

Post a Comment