Thursday, February 1, 2018

A 150x240 mm hoop and ITH - 5

“Sometime is just happens”. The day before yesterday or rather yesterday night, the right embroidery/embroidery just popped up in front of my eyes. (Well I saw them then) They are the ones I must have for my projects. Had that experience? 😊
"Ibland händer det bara". I förrgår eller snarare igår natt dök rätt broderi/broderier bara upp framför mina ögon. (Ja jag såg dem då) Den eller de är de jag måste ha till mina projekt. Har ni upplevt det? 😊

Jag har ju sytt lite med mina Bali Popps remsor - först tänkte jag hur ska detta lilla räcka, sen inser jag att gud vad mycket det är. Det beror ju egentligen på vad man använder det till.
I've sewn a bit with my Bali Pops strips – First I thought how should this little suffice, then I realize that My Godness what a lot it is. It really depends on what you use it for.
Så nu har det kommit KATTER till min samling av designs. Åhh så vackra de är – faktiskt väldigt mycket finare i verkligheten. Får man säga så? 😊
So now it has come CATS to my collection of designs. Ohh so beautiful they are – actually very much finer in reality. Can you say so? 😊

Det som är så bra med den design jag gjort är att jag kan ”merga” ihop 3 olika designs.
1. Quiltblocket med remsorna.
2. Designen med katten och de urcharmiga små kattspåren
3. Linjerna för remsorna.
Dessutom så lade jag till några quiltlinjer genom att väldigt enkelt bara göra några linjer i Stitch Artist. 
What is so good about the design I have done is that I can "merge" together 3 different designs. 

1. The Quilt block with the strips.
2. The design with the cat and the charming small cat trails
3. Lines for the strips.
Also, I added some quilt lines by simply making a few lines in Stitch Artist.

Ordningen på mina designs blir följande. Det är väldigt enkelt att i Embrilliance dra de design delar man ska ändra ordning på till en annan position, eller så markerar man den del man vill flytta och väljer Move Earlier or Move Later

1. Framsidan av blocket med remsorna

2. Kattdesign och tassar

3. Baksidan av quiltblocket

4. Ev quiltlinjer

5. Linjerna för kantremsan.

The order of my designs will be as follows. It is very easy in Embrilliance to change the order the design parts to another position, or select the part you want to move and select Move Earlier or Move Later

1. The front of the block with the strips

2. The Cat Design and Paws

3. The Back of the Quilt block
4. Quilt lines

5. Lines for the binding strips

Vill ni se hur jag skapade linjerna så finns det att läsa i DEL 3 AV BLOGGINLÄGGET I DENNA SERIE.
Vill ni se hur jag skapade linjerna för remsorna så finns det att läsa i DEL 2 AV BLOGGINLÄGGET I DENNA SERIE.
Do you want to see how I created the lines you can read about it in PART 3 OF THE BLOG POST IN THIS SERIES.
Do you want to see how I created the lines for the strips so there is to read in  PART 2 OF THE BLOG POST IN THIS SERIES.
 
Så här ser det ut när det sys. Jag börjar med att sy blocket.
This is how it looks when it is sewnI start with sewing the block.

Därefter så sys katten och tassarna.
Then the cat and paws are sewn.

Sedan ska jag lägga på ett halvt lager vadd och bakstycket.
Then I put on a half layer batting and the backing.

Det sys med den rektangel som syr fast bakstycket.
It is sewn with the rectangle that stitches the backing.

Slutligen lägger man på kantremsorna en och en i den ordning de ska sys.
Finally, you put the edges one by one in the order they are to be sewn.

När det är klart pressar man ut remsorna och därefter så viker man in dem och skär ner sidsömmarna till ca 7 mm.
When it is finished, press the strips out and then fold them and cut the seams to about 7 mm.

Sedan kan ni välja om ni vill sy fast kantremsan för hand eller maskin. Jag valde det sistnämnda.
Then you can choose if you want to sew the edge strip by hand or machine. I chose the latter.

Så här blev den i färdigt skick. Mycket snyggt. Nu håller jag även på att sy katter på mitt andra projekt men det får bli i nästa inlägg. Medan ni väntar på det kan ni ju alltid läsa några praktiska tips om HOOPING.
This is how it became in the finished state. Very neat. Now I also keep on sewing cats on my other project but it may be in the next post. While waiting for that you can read some practical tips on HOOPING.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren NINE NICE LIVES
Main Fabric AINA from IKEA and Bali Pops 

No comments:

Post a Comment