Tuesday, February 13, 2018

Circle, hearts and LOVE - 1

Tomorrow it is Valentine’s Day, February 14. Although it is mostly a commercial day here in Sweden there is nothing that says you cannot spread love and kind words around you every now and then – stop! Why not every day? Therefor I decided to sew some things that can relate to that in an everyday sense. I have used designs from this week’s “Week-bie” for my kitchen. Have you heard of a “Week-bie”? Well, I had not either until I came across this in one of the Facebook Embroidery Groups I belong to. It is almost a freebie, but it is not free – it just costs a tiny bit of money for one week, then it is a normal price. Good isn’t it?
I morgon är det Alla hjärtans dag den 14 februari. Även om det för det mesta är en kommersiell dag här i Sverige finns inget som säger att du inte kan sprida kärlek och vänliga ord runt dig, då och då - sluta! Varför inte varje dag? Därför bestämde jag mig för att sy några saker som kan relatera till det i vardagen. Jag har använt designs från veckans "Week-bie" för mitt kök. Har du hört talas om en "Week-bie"? Det hade jag inte heller förrän jag stötte på det i en av Facebook-broderi grupperna som jag tillhör. Det är nästan en freebie, men det är inte gratis - det kostar bara en liten summa pengar i en vecka, sen är det ett normalt pris. Visst är det bra?

Hur som helst var detta en rolig design med lapptäcksrutor, lågdensitetscirklar och ett hjärta, som skina igenom lite.
Det fanns tomma cirklar och hjärtan samt några fyllda med ord så här är det första jag gjorde. Överraskad? En grytlapp - som du aldrig sett mig göra förr Haha. Men jag älskar grytlappar och använder dem mycket som grytlappar, grytunderlägg och bara för att sätta heta saker på. Så det är ett användbart och roligt tillbehör i mitt kök.

Anyway this was a fun design with patchwork squares, low density circles and heart, a bit like shine through.
There were blank circles and heart as well as some filled with words so here is the first thing I did. Surprised? A potholder – that you have never seen me do before LOL. However I love potholders and use them a lot as potholders, trivets and just to put hot things on. So it is a useful and fun accessory in my kitchen.
Denna grytlapp är gjord av olika element som patchwork rutor. Jag placerade dem i 150x240 mm-rammen. Jag delade också de tre raderna och tog isär två delar i en rad - så enkelt att göra i Embrilliance. Sedan satte jag in hjärtat och de två cirklarna. När jag placerade dem såg jag till att använda X, Y-koordinaterna för att ha samma plats på båda halvorna även om motsvarande sidor.
This potholder is made up from different element such as the patchwork squares. I positioned them in the 150x240 mm hoop. I also split the three rows and took apart two elements at one row – so simple to do in Embrilliance.  Then I inserted the heart and the two circles. When placing them I made sure to use the X,Y coordinates to have the same location on both halves although corresponding sides.
Slutligen en linje med en vändöppning. JAG HAR BESKRIVIT HUR DU GÖR DET I DEN HÄR BLOGPOSTEN. Men jag kommer att göra en grundligare handledning i morgon och ge dig några råd om hur man delar upp en design som består av olika element. För denna design bestående av små element var det ganska enkelt. Jag har använt patchworkrutorna från en annan designkollektion än Week-bien.
Finally a line with a turn opening. I have described how you do that in this blogpost. But I will make a more thorough tutorial tomorrow and give you some advice on how to divide a design consisting of different elements. For this design consisting of small elements it was fairly easy. I have used the patchwork squares from another collection than the Week-bie.

Facts about designs/fabrics etc:
Patchwork squares from fruBlomgren 11 LARGE AND XLARGE APPLIQUÉ BIRDS
Linen Fabric from IKEA and Patchwork fabric from Bali Poppies strips

No comments:

Post a Comment