Thursday, February 15, 2018

Circle, hearts and LOVE - 3

I like fast sewing designs. I can tell you my sponge dishcloths do too. It is so nice to be able to embroider nice things on a dishcloth. Why not make them a bit nicer too. My dishcloths are the ones I bought at IKEA – PLUSSIG – plain white and green. So I decided to “spruce” them up a bit.
Jag gillar snabbsydda designs. Jag kan berätta min disktrasor gör det också. Det är så trevligt att kunna brodera fina saker på en disktrasa. Varför inte göra dem lite trevligare också. Mina disktrasor är de jag köpte på IKEA – PLUSSIG – enkelt vita och gröna. Så jag bestämde mig för att "piffa upp" dem lite.
Disktrasor är den perfekta gåvan och det är perfekt att ha ett talesätt på dem. Här kan du leka med typsnitt och mönster eller bägge. Kom bara ihåg att välja designs som inte är alltför täta - du inte vill ha en massiv mängd små stygn som perforerar disktrasan. Det kan då falla bort delar - jag har aldrig råkat ut för det med mina broderier dock.
The dishcloths are great gifts and perfect to have a saying on them. Here you can play with fonts and designs or both. Just remember to choose designs that are not too dense – you don’t want a massive amount of small stitches perforating the dish cloth. It could then break loose parts - I have never had it happened to my embroideries though.
Till min första disktrasa jag använde jag de mindre versionerna av “Week-bie” designsen jag använde på min grytlapp.
Dessa är bara ca 50 mm i storlek och en fin storlek att mixa och matcha. Jag använde några bokstäver och lade till ett I och ett U (engelska för jag och di/dig) för att säga "Jag älskar dig". Här har jag använt ett BX typsnitt i Embrilliance även om en enda bokstav är helt OK att lägga till ändå. Men på min nästa disktrasa ska jag visa dig hur lätt det är att arbeta med BX typsnitt, det finns gott om dem att köpa och du kan ofta hitta dem till bra priser. Som med allt - några är bra och några som andra mönster - du lär dig vilka företag som är bra att köpa ifrån.
For my first dishcloth I used the smaller versions of the “Week-bie” designs I used on my potholder.
These are just about 50 mm in size and a nice size to mix and match. I used some letters and added an I and an U to say “I love you”. Here I used my BX fonts in Embrilliance even though a single letter is perfect to add anyway. But on my next potholder I will show you how easy it is to work with BX fonts, also there are plenty of them and you can often find them at good prices. As with everything some are good and some like other designs – you learn which companies to buy from.
För att positionera designen och även att positionera bokstäverna i mitten så använder jag mig av X,Y koordinaterna jag pratat om i ett antal blogginlägg. Jag läser av mittpunkten i form av X,Y på den cirkel jag vill sätta en bokstav i. Sen infogar jag bokstaven som kommer lägga sig i mitten. Slutligen skriver jag i samma X,Y värde för bokstaven och den kommer då bli perfekt centrerad.
To position THE DESIGN and also to position the letters in the middle, I use the X, Y coordinates I talked about in a number of blog posts. I read the center point in the form of X, Y on the circle I want to put a letter in. Then I insert the letter that will fold in the middle. Finally, I write in the same X, Y value for the letter and it will then be perfectly centered.
OK hur gjorde jag den här designen? Du behöver några disktrasor, en brodérbåge (hoop) som är minst 150 mm bred och 200 mm hög. Jag har använt min 150x240 mm brodérbåge (hoop) och för att fästa den jag har använt min färdiga ram som jag gjort av Teflon bakplåtspapper - den använder jag för att spara på mellanlägg. Jag har flera av dem i olika material och storlekar.
OK how did I do this design? You need some sponge dishcloths, a hoop at least 150 mm wide and 200 mm high. I have used my 150x240 mm hoop and to fasten it I have used my Teflon pre-made frame - the one I use to save on stabilizer. I have several of them in different materials and sizes.
Jag placerar den så mittlinjen är justerade och sedan fäster jag dem med knappnålar i sidan. Ja det håller verkligen eftersom ramen fångar kanterna på disktrasan, annars kunde jag ha haft 2 knappnålar på varje sida.
I position it so the centerlines are aligned and then fasten with pins in the side. Yes it really holds as the frame catches the side edges of the dish cloth, otherwise I could have had 2 pins at each side.

Facts about designs/fabrics etc:
Embroidery Software Embrilliance
Dishcloths PLUSSIG from IKEA 

No comments:

Post a Comment