Wednesday, February 28, 2018

Dark and bright – 2


More reflectors with a “cute factor”

It is still dark and even if we have snow that makes it brighter you will notice how important it is to be seen. The other night when we were shopping and came on the way home, I got a view of a person who was out with his dog and had exemplary pants with large reflective stripes. So well that person could be seen. This weekend was the Sewing Festival here in Stockholm and of course I was there and got some inspiration for reflectors from the bag that I first did not noticed had the dots of reflective fabric – until I took a photo of it. So I decided to “whip up” a small Reflector in Embrilliance. It is funny but I often think about baking a cake when I do some digitizing – don’t ask me why 😊

Det är fortfarande mörkt och även om vi fått snö som gör det ljusare så märker man hur viktigt det är att synas. Häromkvällen när vi varit och handlat och kom åkandes på vägen hem så fick jag syn på en person som var ute med sin hund och hade föredömligt byxor med stora reflexränder. Så väl den personen syntes. I helgen var ju Sy Festivalen här i Stockholm och naturligtvis var jag där och fick så också inspiration till reflexer från den väska som jag först inte märkt hade prickar av reflextyg – förrän jag tagit ett kort av den. Så jag bestämde mig för att "slänga ihop" en liten reflex i Embrilliance. Det är lustigt men jag tänker ofta på att baka när jag gör designs - fråga mig inte varför 😊

I den här reflexen så finns ett broderi i form av en supergullig liten kanin. Jag tyckte den var jättefin och passade så bra i just en reflex.
In this reflector there is an embroidery of a super-cute little rabbit. I thought it was just perfect, grey on grey shining fabric.

Jag gör den här reflex designen i Embrilliance och jag börjar med att ställa in en bågstorlek om 100x100 mm och går över i Create modulen. Jag börjar med att infoga en ”shape” från Merge Designs from Library.
I am doing this reflector design in Embrilliance and I start by setting a hoop size of 100x100 mm and going over into the Create module. I start by inserting a design from Merge Designs from Library.

Därefter så roterar jag den 90 grader.
Then I rotate it 90 degrees.

Jag förstorar den till 68x97 mm
I resize it to 68x97 mm

Sen klickar jag på Appliqué ikonen och får då en applikationssöm.
Then I click on the Appliqué icon and get an appliqué seam.

Jag tycker denna är bra men i Properties ändrar jag Stitch Width lite så jag får lite längre stygn. Jag ser även till att både Position och Material är ikryssade. Spara nu designen som en be-fil och en stygn fil.
I think this looks good but in Properties I change the Stitch Width a bit so I get some longer stitches. I also make sure that both Position and Material are checked. Now save the design as a be-file and a stitch file.

Öppna nu stygnfilen (i mitt fall VP3). Nu kommer ni se att designen har tre (3) olika objekt.
Appliqué Position – som är linjen som sys först och talar om var man ska lägga tyget. Jag tänkte i detta fall utnyttja denna linje för att sy fast reflex tyget på mellanlägget. Vill ni absolut ha en linje som talar om var ni ska lägga tyget så gör en copy/paste av denna linje och åsätt även en annan färg.
Appliqué Material – som är linjen som syr fast tyget som lagts på mellanlägget. Jag tänker utnyttja denna linje till att sy fast tyget på baksidan.
Applikationssömmen – ja i detta fall är det ju E-stitch sömmen som blir den dekorativa söm som håller kvar applikationstyget.

Now open the stitch file (in my case VP3). Now you will see that the design has three (3) different items.
Appliqué Position – which is the line that is sewn first and tells you where to put the fabric. I thought in this case use this line to sew the reflector fabric on the stabilizer. If you absolutely want a line that tells you where to put the fabric, do a copy/paste of this line and also assign a different color.
Appliqué Material – which is the line that stitches the fabric that is placed on the stabilizer. I intend to use this line to sew the fabric on the back.
Appliqué stitch – well in this case it's the E-stitch stitch that becomes the decorative seam that retains the application fabric.

Infoga nu även den design du vill ha. Jag infogar den lilla söta kaninen. Flytta den lilla kaninen till position 2. Jag vill nämligen sy i följande ordning.
1. Positionslinjen som syr fast reflex tyget
2. Kaninen.
3. Material linjen som syr fast filten på baksidan
4. Applikationssömmen

Now also insert the design you want. I'm inserting the little cute bunny.Move the little bunny to position 2. I would like to sew in the following order.
1. The position line that stitches the reflective fabric
2. The Rabbit.
3. The Material line that stitches the felt on the back
4. Appliqué stitch
Spara designen som en ny stygnfil efter ändringarna. I nästa avsnitt ska jag visa hur snabbt och lätt man faktiskt syr denna design.
Save the design as a new stitch file after the changes. In my next post I will show you how simple it is to sew this design.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs from Stickbaer.de – MAMA HASE

1 comment: