Sunday, February 18, 2018

For a baby - 1

För många år sedan gjorde jag ett litet fodral som kunde rymma en blöja, våtservetter etc. när man var hemifrån. Den gången sydde jag det från en beskrivning från Husqvarna Viking där man bara broderade en liten bebis och sedan sydde ihop allt på vanlig maskin. Den här gången gick jag ett steg längre och gjorde den ”nästan ITH” i Premier + 2 Embroidery Software. Almost ITH är mitt eget påhittade begrepp vilket innebär att det fortfarande krävs lite sömnad på en vanlig maskin.
Many years ago I made a small pouch that could accommodate a diaper, wipes, etc. When you were away from home. That time I sew it from a description from Husqvarna Viking where you just embroidered a little baby and then sew it all together on an ordinary machine. This time I went a step further and made it "almost ITH" in the Premier+ 2 Embroidery Software. Almost ITH is my own fictional concept which means that it still requires a little sewing on a regular machine.
Jag har gjort 5 olika moment i Premier+2 som jag använt denna gång.
1. En rektangel som går längs kanterna på en 240x150 mm brodérbåge. Denna består av Running Stitches. Denna får var typ en Basting Linje.
2. En kopia av den första rektangeln med ena långsidan borttagen.
3. En linje som är 148 mm lång, bestående av Running Stitches
4. En design av ett huvud från Super designs samt en text ”Baby to go” med fonten Kids från Premier+2
5. Med hjälp av Quilt Wizard så åsatte jag blocket med huvud och text samma några tomma block i storleken 240x150 mm ett quilt rutmönster.
I have done 5 different elements in Premier+ 2 that I used this time.
1. A rectangle passing along the edges of a 240x150 mm hoop. This consists of Running stitches. This was kind of a basting line.
2. A copy of the first rectangle with one long side removed.
3. A line that is 148 mm long, consisting of Running stitches
4. A design of a head from Super designs and a text "Baby to go" with the Kids font from Premier+ 2
5. With the help of the Quilt Wizard I filled the block with the head and text plus some empty blocks in the size 240x150 mm with a Quilt checkerboard pattern.
Sedan var det bara att börja brodera detta och sätta samman de olika delarna. Men eftersom jag ska göra dem ITH så är det en del moment som ska göras. Samt att man får tänka lite innan 😊. Men jag ska i några kommande avsnitt visa er hur jag gjorde.
Then it was just to start embroidering this and put together the different parts. But since I'm going to do them ITH, there are some steps to be taken. And that one may think a little before actually doing 😊. But I'll in some upcoming episodes show you how I did.

Premier+2 is Embroidery Software from Husqvarna Viking.

No comments:

Post a Comment