Friday, February 2, 2018

Not knowing how it will be project - 2


Well, yesterday I showed you the LITTLE MINI QUILT/POTHOLDER/MUG RUG WITH THE LITTLE “FELINE”/CAT. I did continue on that theme as there were 3 collections with both filled cats and appliqué cats …. and wow the appliqué cats exceeded my wildest fantasies – so cool – so amazing and so….well I cannot find the right word 😊 I thought I would share you some secrets on how I work with appliqué.

Igår visade jag er den LILLA MINI QUILTEN/GRYTLAPPEN/MUG RUG MED DEN LILLA KATTEN. Jag fortsatte på det temat eftersom det fanns 3 kollektioner med både fyllda katter och applikationskatter .... och wow appliqué-katterna överskred mina vildaste fantasier - så coolt - så fantastiskt och så ... .jag jag kan inte hitta rätt ord 😊 Jag tänkte att jag skulle dela med mig några hemligheter om hur jag jobbar med applikationer.
Jag valde den största APPLIKATIONSKATTEN på min duk eftersom den är lite större. Den FÖRSTA DELEN AV DETTA visade jag för knappt en vecka sedan.
I chose the biggest APPLIQUÉ CAT for my table runner because it is a bit bigger. The FIRST PART OF THIS I showed about a week ago.

Dessutom så älskar jag Raw Edge applikationer. Jag brukar nästan alltid sortera ut placement linjerna och gruppera dem tillsammans för att sy upp en karta. I Embrilliance brukar jag dessutom också alltid börja med att titta igenom de olika design elementen och markera de linjer som är placement linjer med Position och de som är tack-down linjer (dvs syr fast tyget) med Material. Det tar inte många sekunder. Det är små tips som man lär sig 😊
Also, I love Raw Edge appliqués. I usually almost always sort out the placement lines and group them together to sew up a map. In Embrilliance, I also always start by looking through the different design elements and highlight the lines that are placement lines with Position and those that are tack-down lines (i.e. sew the fabric) with Material. It doesn't take many seconds. There are little tips that you learn 😊
Jag kommer ihåg de första gångerna jag skickade designs till min  symaskin i ett annat program och det var automatisk Color sort. Jag kunde inte förstår varför vissa färger helt plötsligt började sys ihop. Nåja det är av sådana saker man lär sig. Sen uppskattar jag också lättheten med att se hur designen sys och de gör man i Stitch Simulatorn.
I remember the first few time I sent designs to my sewing machine in another program and it was automatic Color Sort. I couldn't understand why some colors all of a sudden began to stitch together. Oh well it is of such things you learn. Then I also appreciate the ease of seeing how the design is sewn and that is done in the Stitch simulator.

Jag kan också med enkelhet printa ut mallar i Embrilliance på mina applikationsbitar om jag vill förklippa dem. I sådana fall brukar jag enbart sy placement linjerna och sedan själva applikationssömmen. Jag använder också alltid Vliesofix när jag arbetar med Raw Edge applikationer.
I can also with simplicity print out templates in Embrilliance on my appliqué pieces if I want to cut them. In such cases I usually only sew the placement lines and then the actual appliqué seam. I also always use fusible when I work with Raw Edge appliqués.

I just love these cats and they look so good with the fabric strips.
I just love these cats and they look so good with the fabric strips.

Isn’t the tails shapes as hearts wonderful?
Isn’t the tails shapes as hearts wonderful?
Facts about designs/fabrics etc:
Designs NINE NICE LIVES - Large Cute Cats from fruBlomgren
Main Fabric AINA from IKEA and Bali Pops in beige and gold

No comments:

Post a Comment