Sunday, February 11, 2018

Rusty Fabric – part 4

I am really so pleased with my Rusty cushions – if I may say so myself 😊 I really like to stretch the limits, try new things and also use mixed media. Do I always get a good result – honestly? Well there are occasions when it doesn’t work and sometimes I am not overly thrilled with the result. Bu you know if you never try you’ll never find out. Simple as that 😊
Jag är verkligen så nöjd med mina rostiga kuddar - om jag får säga så själv 😊 Jag gillar verkligen att tänja på gränserna, prova nya saker och använda ”mixed media”. Får jag alltid ett bra resultat - ärligt talat? Tja, det finns tillfällen när det inte fungerar och ibland är jag inte alltför nöjd med resultatet. Men vet du vad - om du aldrig försöker så kommer du aldrig att få reda på det. Så enkelt är det 😊
Nu tänkte jag berätta lite om de olika objekt som ingår i min kudde. För det första så var det färdigköpta kuddfodral. Normalt sätt syr jag dem själv men eftersom jag var ute på lite experimentäventyr så passade dessa kuddfodral – GURLI - jag hittade på IKEA perfekt. Sen hade jag knappt fått ett blixtlås för det priset själva kuddfodralet kostade så det blir perfekt. Jag köpte 4 stycken vita.
Now I am going to tell you a little about the different items included in my cushion. First of all, it was ready-made cushion case. Normally, I sew them myself, but because I was looking for some experimental adventure, these cushion cases – GURLI - fit me perfectly. Then I can barely get a zipper for the price of one cushion cover so it will be perfect. I bought 4 pieces of white.
Två stycken tefärgade jag. Vill man ha ett mer jämt färgat tyg så knölar man inte ner tyget över natten som jag gjorde utan doppar och ”rör om” och hänger sedan upp för att torka. Sen kan man skölja ur dem och låta dem torka. Men nu var jag ju ute efter ett ”rostigt” resultat 😊
Two of the cushion covers were tea dyed. If you want a more evenly colored fabric don’t squeeze down the fabric overnight as I did – rather dip and "stir" and then hang up to dry. Then you can rinse them out and let them dry. But now I was looking for a "rusty" result 😊
Jag jobbade med applikationer både för den finurliga katten (köpt design) och för de små fyrkanterna jag stygnsatte i Stitch Artist.
I worked with appliqué for both the nice cat (purchased design)and the small squares I made in Embrilliance Stitch Artist.
Det finns många bra hjälpmedel för applikationer såsom mallar man skriver ut, vliesofix liknande material så tyget kan strykas fast vilket ger en betydligt längre hållbarhet (blir dock lite stelare) samt ett bakplåtspapper av teflon. Dessa är så användbara.
There are many good tools for working with appliqué such as templates that are printed, Vliesofix similar material (fusible web) so the fabric can be attached securely, which gives a much longer durability (though a bit stiffer) and a Teflon baking sheet. These are so useful.
När man jobbar med applikationer kan man ju göra på olika sätt. Antingen har man en ”3 komponents metod”, dvs.
1. placeringslinje
2. linje som syr fast tyget – sen klipper man
3. applikationssömen
When working with appliqué, you can do it in different ways. Either the "3 component method", ie.
1. placement line
2. line sews the fabric - then you cut
3. appliqué stitch
Börja med att öppna Embrilliance Stitch Artist. Gå till Merge Designs from Library och välj en form. Nu ska jag visa med en annan form än den fyrkant jag gjorde och varför förstår ni strax. Jag infogar denna triangel.
Start by opening Embrilliance Stitch Artist. Go to Merge Designs from Library and select a shape. Now I will show in a different shape than the square I did and why you’ll understand later. I insert this triangle.
Därefter är det plättlätt i Embrilliance – jag klickar bara på applikationsikonen och så är allt fixat och klart. Det enda jag behöver göra är att välja typ av applikationssöm och även kryssa i position och material rutorna. Sen kan jag naturligtvis ändra på olika saker som längd, bredd och densitet med mera.
Nu sparar jag filen som dels en working file och dels en stitch file – det görs ju också i samma moment. Så enkelt och smidigt. Ni kommer också se att ni i Properties rutan har 3 objekt i 3 olika färger.
Then it's easy to use Embrilliance - I just click on the appliqué icon and everything is done and done. All I have to do is select the type of appliqué stitch and also tick the position and material boxes. Then, of course, I can change different things like length, width and density, and more.
Now I save the file as a working file and a stitch file - it is also done in the simultaneously. So simple and smooth. You will also see that in the Properties box you have 3 items in 3 different colors.
Detta är lite häftigt för om jag klickar på appliqué position och väljer appliqué och simulated så visas den som med ett tyg. Jag kan också spara som en bildfil eller lägga till lite sömsmån om jag vill klippa ut i förväg.
This is a bit cool because if I click appliqué position and choose appliqué and simulated it will appear as with a fabric. I can also save as an image file or add a little seam allowance if I want to pre-cut the fabric.
Men jag brukar faktiskt göra på ett annat sätt när jag förklipper mina tygbitar för hand – med en vanlig sax. Jag öppnar min stygnfil och sedan markerar jag enbart position linjen – man kan om man vill sätta en annan färg på den för att det ska bli tydligare.
But, in fact, I usually do otherwise when I pre-cut my pieces - with a regular pair of scissors. I open my stitch file and then I only select the position line - you can if you want to put another color on it to make it clearer.
När man printar ut bitarna vill man få dem spegelvända och antingen så trycker man på ”mirror” knappen eller så kan man i preferences kryssa för ”mirror (transfer paper)” i Printing. Då får man en bit som man kan sätta på baksidan av tyget där man strukit på Vliesofix. Jag brukar sätta fast biten med en liten dutt limstift. Gör man detta medan vliesofixet fortfarande är lite varmt så fäster det bra. Stryk inte fast pappret 😊
When you print the pieces, you want them to be mirrored and either press the "mirror" button or in "Preferences", click "mirror (transfer paper)" in Printing. Then you get a piece that you can put on the back of the fabric on Vliesofix. I usually fix the piece with a small dot stick. If you do this while the Vliesofix is still a bit hot, it will work well. Do not iron the paper 😊
Men jag använder också de utskrivna pappersmallarna som hjälp för positionering. Men mer om detta i nästa inlägg.
But I also use the printed paper templates to assist in positioning. But more about this in the next post.
När jag använder förklippta bitar brukar jag inte använda material sömmen. Dessutom brukar jag gruppera ihop alla position lines och se till att de sys förs – likt en karta. Det är jätteenkelt i Embrilliance. Markera en sådan linje i stygnfilen. Gå till Edit och välj select by color, och välj sedan cut/paste. De kommer nu lägga sig som ett eget objekt sist i Objects. Markera denna, högerklicka och välj Move First. Nu kommer dessa linjer sys först. När det gäller Material linjerna gör jag likadant men här tar jag bort dem eftersom jag positionerar tyget i de sydda linjerna och sen behöver jag ju bara sy applikationssömmen. Dessa kan man också i de flesta fall gruppera ihop. Det beror ju lite på hur man gjort designen. Men så gjorde jag med mina två rutor.
When I use precut pieces I do not usually use the material line. Also, I usually group all the position lines together and make sure they are sewn first – like a map. It's really easy in Embrilliance. Select such a line in the stitch file. Go to Edit and choose Select by color, and then select Cut/paste. They will now fold as their own object last in Objects. Select this, right-click and select Move First. Now, these lines will be sewn first. As for the Material lines, I do the same but here I remove them because I position the pre-cut fabric in the sewn lines and then I just need to just sew the appliqué seam. These can also be grouped together in most cases. It depends a bit on how you made the design. But this is how I did with my two squares.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren NINE NICE LIVES
Embroidery Software used from Embrilliance

1 comment:

  1. Thanks, Lotta, for yet another very informative and educational blog post about the fantastic features of the Embrilliance software <3

    ReplyDelete