Saturday, February 3, 2018

Take the edge of the white with tea

Att färga tyg med te? Ja det är faktiskt ett gammalt knep för att ta udden av något som är alldeles för starkt vitt.

To dye fabric with tea? Well, it is actually an old trick to take the edge of something that is far too strong white.

No comments:

Post a Comment