Sunday, February 4, 2018

Tracks in the snow


It is fun to look at the ground when the snow has fallen and you can see tracks in the snow from the cat, deer and Mrs. Blackbird.
Det är kul att titta på marken när snön har fallit och man kan se spår i snön från katten, rådjuren och fru Koltrast.

Ser man inga spår kan man ju brodera kattspår som på den lilla VÄGGBONADEN jag gjorde.
If you do not see any tracks, you can embroider cat tracks like on the little WALLHANGING I did.

No comments:

Post a Comment