Thursday, March 1, 2018

Dark and bright – 3


More reflectors with a “cute factor” – how to sew it

In this part I will show you how to sew the reflector. How I did it you can read about in my PREVIOUS BLOG POST.
I denna del kommer jag att visa dig hur man syr reflektorn. Hur jag gjorde det kan du läsa om i mitt TIDIGARE BLOGGINLÄGG.

Jag börjar med att spänna rivbart mellanlägg i en 100x100 mm brodérbåge. Jag klippte också en bit reflex tyg samt en bit tjockare ull filt för baksidan.
I start by hooping tear away stabilizer in a 100x100 mm hoop. I also cut a piece of reflector fabric as well as a piece of thicker wool felt for the back.

Jag fäster reflex tyget i mitten av bågen och fäster den med små bitar av maskeringstejp. Om du har valt att göra en extra placeringslinje syr du den på stabilisatorn och placerar reflex tyget ovanpå det.
I attach the reflector fabric in the middle of the hoop and fasten it with small pieces of masking tape. If you have chosen to make an extra placement line you sew that on the stabilizer then you place the reflector fabric on top of that. 

Sy den första Position linjen följt av den lilla kaninen.

Sew the first position line followed by the small rabbit.

När det är gjort, ta bort bågen och fäst ull filten på baksidan.
When that is done, remove the hoop and fasten the wool fabric on the back.

Sy Material linjen följt av applikationssömmen.

Sew the material line followed by the appliqué stitch.

Efter det är gjort du tar bort allt från bågen. Riv bort mellanlägget.
After that is done you remove everything from the hoop. Tear away the stabilizer.

Klipp reflextyget nära linjen.
Cut the reflector fabric close to the line.

Avsluta med att klippa ullfilten. Jag har använt en taggsax.
Finish by cutting the wool felt. I have used a pinking shears.

Jag sätter också en ögla på toppen och sätter i en bit snöre i den.

I also put an eyelet at the top and put a piece of string in it.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs from Stickbaer.de – MAMA HASE

No comments:

Post a Comment