Monday, March 12, 2018

Embellishing ready bought potholders with embroidery without embroidering onto them - 1

Oj det blev en lång mening. I helgen var vi som sagt på IKEA och bland annat köpte jag ett set bestående av 2 grytlappar. Vet inte varför, för jag brukar sy mina egna, men nu fick jag ett infall. 20 kronor - jag kan inte sy 2 stycken för den summan. Så nu ska vi se vad jag kan hitta på.
Jag köpte även en bit av mitt favorittyg AINA som är ett linnetyg samt en bit vardera av två nya tyger – VENDLA och NEDJA. Min tanke är inte att brodera på grytalppen utan snarare att sy fast en bit tyg, lite som en applikation eller ett märke. Exakt vilken form kan tänkas variera.
Oops it was a long sentence. This weekend we were as I said at IKEA and among other things I bought a set consisting of 2 potholders. Do not know why, because I usually sew my own, but now I got a “whim”. 20 kronor - I cannot sew 2 potholders for that sum. So now we'll see what I can do with them.
I also bought a piece of my favorite fabric AINA  which is a linen and a piece each of two new fabrics – VENDLA and NEDJA. My thought is not to embroider on the potholder itself but rather to sew a piece of fabric, a bit like an appliqué or a patch. Exactly what form may vary.
Jag kommer i alla fall låta det bli Påskbetonat. Så nu gäller det att hitta nån söt påskdesign vilket inte borde vara alltför svårt, eller……
I will at least let it be Easter inspired. So now it's about finding some cute Easter design which shouldn't be too difficult, or......

No comments:

Post a Comment