Tuesday, March 6, 2018

Soft bra (bralette) - 3


När man satt ihop delarna till braletten så är det små detaljer kvar som att sätta i resår på nederdelen…
When you put together the parts to the bralette, there are little details left like putting the elastic on the band part ...
…och på överdelen. Jag valde 2 olika bredder för detta – bägge två med en liten dekorativ kant.
... and on the upper part. I chose 2 different widths for this - both of them with a small decorative edge.

Axelband. Jag kommer ihåg första gången jag skulle sätta ihop dem med de små ringarna och spännena – men det är faktiskt inte svårt 😊 Det fanns bra instruktioner med bilder.

Shoulder straps. I remember the first time I would put them together with the small rings and sliders - but it's actually not difficult 😊 There were good instructions with pictures.
Jag tycker om när insidan ser ren och snygg ut också. Framsida vs insida.
I like when the inside looks clean and nice too. Front vs vs.


Som jag sa tidigare en enkel basmaskin med sicksack sömmar duger alldeles utmärkt. Jag har sytt på Emerald 118.
As I have said earlier. A basic sewing machine with zig zag is quite sufficient. I have sewn on my Emerald 118.

Facts about designs/fabrics etc:
Bra design Jamine Bra from OHHHHHLuLu

No comments:

Post a Comment